Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 E-pasts: info@centrometal.lv
LV LT EE ENG RUS PL

Kokskaidu granulas: ILGTSPĒJĪGA DEGVIELA, KAS ATBALSTA EIROPAS

SAVIENĪBAS ZAĻO REĢENERĀCIJU

2019. gadā ES 28 valstīš saražoja gandrīz 18 miljonus tonnu (kas atbilst aptuveni 7,6 Mtoe) granulu, kas ir pieaugums par 5%, salīdzinot ar 2018. gadu. Visā ES galvenais izejvielu avots ir koksnes pārstrādes atlikumi, veidojot granulas par reālo resursu efektivitātes un aprites piemēru. Turklāt, granulu ražošana, bojātajai koksnei piešķir ekonomisku mērķi, padarot, sanitāros izcirtņus un citas nepieciešamās apsaimniekošanas darbības, dzīvotspējīgas. Faktiski vairākās ES dalībvalstīs, piemēram, Čehijā, Vācijā, Austrijā un Beļģijā, tas jau ir risinājums, lai stimulētu bojātās koksnes izvešanu no mežiem. Granulas palīdz padarīt mūsu mežu veselīgāku un izturīgāku pret klimata pārmaiņām.
Sekojiet CENTROMETAL Latvija sociālajās vietnēs:
Granulu izmantošana, kas ir ilgtspējīgs, efektīvs un drošs risinājums mājsaimniecībām, komerciāliem un maziem rūpnieciskiem procesiem, ir arī rentabls līdzeklis, lai dekarbonizēt Eiropas apkures nozari. Faktiski granulas bieži ir lētākas nekā fosilās alternatīvas (mazuts, gāze vai ogles), padarot to par lielisku sabiedroto enerģijas trūkuma novēršanai. Tā kā ES 28 valstīs 2019. gadā tika patērēti 16,4 miljoni tonnu, daudzās dalībvalstīs apkure ar granulām kļūst arvien populārāka. Neskatoties uz to, ES 28 valstīs joprojām ir liela daļa no dzīvojamo māju apkures ierīcēm, kas darbojas ar fosilo degvielu. Kā apstiprināts Enerģētikas savienības ziņojumā, fosilajai degvielai joprojām ir dažādas subsīdiju formas (vairāk nekā 50 miljardi euro 2018. gadā, kas ir par 6% vairāk nekā 2015. gadā). Šādi pasākumi grauj atjaunojamo energoresursu risinājumu konkurētspēju, tādējādi aizkavējot pāreju uz oglekļa neitralitāti. Ierosinātais ES mērķis līdz 2030. gadam samazināt emisijas par vismaz 55% SEG un nulles neto emisijas līdz 2050. gadam, prasa strauju fosilā kurināmā atcelšanu visās Eiropas ekonomikas nozarēs. Šajā ziņā atpaliek gan apkures, gan rūpniecības nozares. Granulas ir viens no viegli pieejamiem un ekonomiski pieņemamiem risinājumiem, kā pakāpeniski pārtraukt fosilo kurināmo izmantošanu enerģētikā, rūpnieciskajos procesos kā arī dzīvojamo māju apkurināšanā. Kopumā statistikas ziņojumā par granulām ir izklāstīti vairāki būtiski ieteikumi politikas veidotājiem, kas virzās uz priekšu. Patiešām, stabila politikas sistēma ir būtiska, lai uzņēmumiem sniegtu pietiekami ilgtermiņa perspektīvu turpināt ieguldīt granulu ražošanā un izmantošanā, palīdzot turpināt klimata pārmaiņu mazināšanas centienus. Turklāt, lai iedzīvotāji varētu pāriet no fosilā kurināmā ierīcēm uz mūsdienīgiem un efektīviem granulu risinājumiem, ir jāpalielina atbalsts uzņēmumiem un privātpersonām. Visbeidzot, rūpīgi jāizstrādā un jāīsteno īpaši pasākumi, lai atbalstītu bioenerģijas risinājumu palielināšanu vidēja mēroga tirgos, piemēram, skolās, slimnīcās un dzīvojamās ēkās.